คะแนนอย่างไม่เป้นทางการ ม.5/1

คะแนนฟิสิกส์ ม.5/1 อย่างไม่เป็นทางการ

Advertisements

รายงานผลการเข้าค่ายพักแรม

รายงานผลการเข้าค่ายพักแรม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.


รายงานผลการเข้าค่ายพักแรม 2555

คลื่น

มาทำความรู้จักคลื่นกันเถอะ

คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 1 คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 2 การซ้อนทับของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 3 การสะท้อนของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 4 การหักเหของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 5 การแทรกสอดของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 6 การเลี้ยวเบนของคลื่น

เรียนฟิสิกส์ไม่ยาก ถ้าตั้งใจ

สมดุลกลจลน์ศาสตร์คาดว่าง่าย
โปรเจกไตล์คล้ายทางวางในฝัน
ซิกม่าเอ็มโมเม้นแรงระแวงกัน
กฏนิวตันฉันรักเธอเสมอมา

จุดศูนย์ถ่วงห่วงรักประจักษ์เห็น
ใช้โมเม้นเป็นแรงตะแคงหา
ใช้พื้นเอียงเฉียงซ้ายคล้ายชีวา
ทุกเวลาซาแควรูทสูตรง่ายดาย

มุมเซต้าค่านี้ไม่มีให้
ก็เหมือนใจไร้ฉันมันจางหาย
แรงเสียดทานหารกันมันแทบตาย
แกนXYคล้ายฝันฉันไม่มี

ล้อกับเพลาเราสองมองไม่เห็น
เป็นอย่างเช่นเลนส์เว้าเราไร้สี
ตกกระทบพบหน้าลาทันที
เห็นคนดีตีจากพรากกันไป

ทวนเป็นลบพบก็ถามตามเป็นบวก
แสนสะดวกพวกเราเฝ้าแก้ไข
แต่เมื่อเขาเข้ามาว่าอย่างไร
เธอเชื่อใจให้มากจากคำเขา

ฮาร์มอนิกซิกม่าค่าแปรผัน
ทุกคืนวันฝันกี่ครั้งทั้งศุกร์เสาร์
มีตัวแปรแน่นอนกลอนของเรา
แม้จะเก่าเงาของจันทร์ฉันรักเธอ

ป.ล. ลอกมาจากอินเตอร์เนตที่ไหน จำไม่ได้แล้ว  ขอบคุณคนแต่งด้วยค่ะ