คลื่น

มาทำความรู้จักคลื่นกันเถอะ

คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 1 คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 2 การซ้อนทับของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 3 การสะท้อนของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 4 การหักเหของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 5 การแทรกสอดของคลื่น

แบบทดสอบคลื่น ชุดที่ 6 การเลี้ยวเบนของคลื่น

Advertisements